Hist. mat. til kap. 17, nr. 57

HISTORISK MATERIALE nr. 57. Ifølge den muslimske historiker Tabari (839-923) indgik den arabiske hærfører Abdallah og al-Fadhusafan, persisk guvernør over Isfahansletten med fæstningsbyen Javy, i 641 nedenstående aftale. Læs mere om Tabari i nr. 49. NB. Nr. 57 er brugt uforkortet i De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse. [] er indsat af G. Rex Smith; () af Jørgen Grimstrup.

”I Guds navn, den medlidende, den nådige; et dokument fra Abdallah til al-Fadhusafan og til befolkningen i Isfahan og omgivende områder. I vil [forblive] sikre, så længe I betaler tributten. Denne pålægges jer årligt af et omfang, som I er i stand til [at betale]. I skal betale den for alle unge og voksne til den, der er guvernør i jeres region. Muslimen skal vises vej (og) ydes sikker gennemrejse; han skal gives frit ophold en hel dag og en hel nat og, hvis han er til fods, gives et ridedyr til en dagsrejse. I må ikke lade [nogen] få magt over en muslim. I skal give muslimerne gode råd og betale dem, hvad I er pligtig til [at betale]. I har frit lejde, så længe I overholder [alle disse bestemmelser]. Hvis I går imod [dette] på nogen måde, eller hvis nogen af jer modsætter jer det, og I ikke overdrager ham (til os), har I ikke frit lejde. Enhver, der udnytter en muslim, vil blive behandlet strengt. Hvis nogen udnytter ham fysisk, vil vi dræbe ham.”
Kilde: G. Rex Smith, The History of al-Tabari, Vol. 14., The Conquest of Iran, New York, 1994, s. 9. Oversat af Jørgen Grimstrup. www.muslim-library.com/books/2019/05/en_Tabari_Volume_14.pdf (05.08.2021).

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 57
1. Hvordan fremgår det af aftalen, at araberne er den sejrende part.