Hist. mat. til kap. 25, nr. 65

HISTORISK MATERIALE nr. 65. Ghurak, hersker over Samarkand og konge over Soghdia (710-737), anmodede i 718 i et brev til Kinas kejser om militær bistand mod araberne. Her omtaler han arabernes erobring af Samarkand. Édouard Chavanne var oversætter af kinesiske kilder om ”vestlige folk”. NB. Nr. 65 er omtrent uforkortet gengivet i De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse.

() er indsat af Chavannes.

”I 35 år har vi uden ophør kæmpet mod (Ta-che[1]) røvere; hvert år har vi sendt store hære af soldater og ryttere på felttog mod araberne uden at have haft lykken, at den kejserlige godhed har sendt nogen som helst soldater til vor hjælp. For seks år siden kom arabernes øverste general, emir Qutayba, her i spidsen for en talstærk hær; han kæmpede imod os, og vi led stort nederlag til vore fjender; mange af vore soldater er døde eller blev såret; men da arabernes fodfolk og ryttere var meget talrige, og vore styrker ikke kunne holde stand imod dem, trak jeg mig tilbage til fæstningen for at beskytte mig selv; derpå belejrede araberne byen; de stillede 300 kastemaskiner tæt op til murene; tre steder kløvede de dybe sprækker i muren; de ville ødelægge vores by og vores kongerige. Jeg anmoder ydmygt den kejserlige godhed, der nu er orienteret, sende et vist antal kinesiske soldater for at hjælpe mig i disse vanskelige tider.”

Kilde: Édouard Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) Occidentaux, Paris, 1903, s. 246. Her fra Robert G. Hoyland, In God’s Path. The arab conquests and the creation of an islamic empire, New York, 2015, s. 182. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 65

  1. Overvej, om Ghuraks brev til den kinesiske kejser er en god kilde til forhold i Transoxanien.

[1] Arabernes eller arabiske.