Hist. mat. til kap. 3, nr. 16

HISTORISK MATERIALE nr. 16. Professor i nærorientalske studier Michael Cook kommenterer her opdelingen af Koranen i Mekka- og Medinavers. Læs mere om Cook i historisk materiale nr. 12 under kapitel 7. () er indsat af Cook og (…) af Jørgen Grimstrup.

”Ifølge Hisham ibn Urwa[1] (d. omkr. 763) er alt det i Koranen, der taler om tidligere tiders samfund og generationer, eller som slår profetens kvalifikationer fast, blevet åbenbaret ham i Mekka. Derimod blev alt det, der foreskriver pligter og regler for opførsel, åbenbaret ham i Medina. En opdeling af denne slags (der tager hensyn til, at et mindre materiale kan være åbenbaret andetsteds) er grundlæggende i den muslimske videnskab om Koranen, og vestlige videnskabsfolk har ligeledes taget den til sig. Fremgangsmåden er i begge tilfælde at fordele hver enkelt sura til en af de to byer, men begge grupper er samtidig parate til at overlade bestemte passager i den pågældende sura til den anden by. (…) Hos begge parter er der dog bred enighed om den overordnede inddeling trods udprægede uoverensstemmelser i detaljerne.” s. 142.
Kilde: Michael Cook, Koranen. En meget kort introduktion, København, 2003, s. 142.

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 16
Hvad synes Cook om at opdele Koranen i Mekka- og Medinavers?


[1] Hisham ibn Urwa var en prominent hadithfortæller. Han er nævnt i både Bukhari og imam Maliks hadithsamlinger.