Hist. mat. til kap. 9, nr. 38-40

HISTORISK MATERIALE nr. 38-40.
HISTORISK MATERIALE nr. 38. Et eksempel på isnad fra en hadith i Sahih al-Bukharis hadithsamling. Læs mere om al-Bukhari s. 20 i De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse og under nr. 9. () er indsat af Bukharis oversætter, (…) af Jørgen Grimstrup.

”Busr bin Said fortalte, at Zaid bin Khalid Al-Juhani fortalte ham noget i overværelse af Said bin Ubaidullah Al-Khaulani, som var opfostret i Maimuna, Profetens kones hus. Zaid fortalte ham, at Abu Talha sagde, at profeten sagde, ”(Nådens) Engle træder ikke ind i et hus, hvor der er et (…)””
Kilde: Khan, Muhammad Muhsin: Sahih Al-Bukhari, The English Translation of Sahih Al-Bukhari, Vol. IV. Dar AHYA Us-Sunnah, Medina; bog 54 (Skabelsens begyndelse), kapitel 6 (Englene), hadith 449. Oversat af Jørgen Grimstrup.


HISTORISK MATERIALE nr. 39. Isnad fra Muwatta, Imam Malik b. Anas’ (711-795) hadithsamling. () er indsat af Malik b. Anas’ oversætter, (…) af Jørgen Grimstrup.

“Yahya fortalte mig fra Malik fra Ibn Shihab, at en søn af Kab ibn Malik (Malik mente, at ibn Shihab sagde, det var Abd ar-Rahman ibn Kab) sagde, ”Guds Sendebud, må Gud velsigne ham og give ham fred, forbød dem, som bekæmpede ibn Abi Huqayq (…).””
Kilde: Imam Malik b. Anas, Muwatta, Kapitel 21 (Jihad), hadith 8. Oversat af Jørgen Grimstrup.


HISTORISK MATERIALE nr. 40. Et eksempel på isnad fra et uddrag af ibn Ishaqs biografi Muhammeds liv. (…) er indsat af Jørgen Grimstrup.

”Dette fandt sted (…) i år 5. Yazid b. Ruman, klient for familien al-Zubayr b. Urwa b. al- Zubayr, og en som jeg ikke har grund til at mistro, fra Abdullah b. Ka’b b. Malik og Muhammed b. Ka’b al-Qurazi og al-Zuhri og Asim b. Umar b. Qatada og Abdullah b. Abu Bakr og andre af vore berettere fortalte mig følgende overlevering, idet hver af dem bidrog med en del af den: (…)”
Kilde: Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, 2007, Oxford, s. 450. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 38-40
1. Redegør for beretterkæderne i haditherne fra Bukharis samling, Malik b. Anas’ Muwatta og ibn Ishaqs Muhammeds liv.