Hist. mat. til kap. 32, nr. 97

HISTORISK MATERIALE nr. 97. Den britiske historiker Robert G. Hoyland forklarer i In God’s Path. The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire shariaen, muslimsk lov og hadithernes tilblivelse. () og / er indsat af Hoyland, [] og (…) af Jørgen Grimstrup

”(…) muslimsk lov (sharia) blev et definerende træk ved muslimsk civilisation. Dens strukturelle lighed med jødedom (et vidtspændende religiøst-juridisk system reguleret af lærde på basis af skrift og mundtlig tradition fra en profet) røber dens rødder i Irak i starten af abbasidernes styre, hvor muslimske retslærde nød tæt og vedvarende kontakt med regionens store og velstående jødiske samfund. Retsvidenskabelig teori (…) kunne være romersk, jødisk eller mere bredt stamme fra det senantikke Mellemøsten. Men hvorfra kom råmaterialet til de enkelte love? De giver alle udseende af at have rødder i Muhammeds Arabien, eftersom de gennem en kæde af fortællere kan spores tilbage til Muhammed selv. Det er de muslimske lærdes synspunkt, at de arabiske erobrere fra Vestarabien medbragte en fuldt udviklet lovsamling, der var forskellig fra de almindeligt udbredte i resten af Mellemøsten og gjorde den til muslimernes nye lov, og mange islamicister[1] accepterer uden tøven dette billede. Arabien har imidlertid været i kontakt med resten af Mellemøsten i årtusinder, og retssystemer er under alle omstændigheder stærkt resistente over for hurtige ændringer. Lovene, der var i brug i Mellemøsten dagen før de arabiske erobringer, var endnu i brug dagen efter, og denne føreksisterende[2] lovsamling – en blanding af gamle mellemøstlige og romerske love – forblev i brug på umayyadernes tid suppleret af ad hoc rettelser foretaget af kaliffer og deres repræsentanter. 
    Men med start i det tidlige 700-tal begyndte en gruppe muslimske lærde at arbejde sig igennem denne gamle samling og godkendte, afviste eller modificerede dens kendelser og gav dem, de støttede, stemplet ”gjort/sagt af Muhammed”, som gav gamle praksisser udseende af at være nye muslimske fra Arabien. (…)
     Pointen her er ikke, at islam lånte fra eller var påvirket af gamle mellemøstlige og romerske love, men at denne samling af love forblev udbredte efter de arabiske erobringer og blev overtaget og omarbejdet af muslimske lærde. Dvs., at mange kendelser, som vi anser for meget muslimske (…) blev brugt i regionen længe før islam. Nogle af disse kendelser bevaredes, mens andre (…) afvistes; i begge tilfælde blev godkendelserne og afvisningerne tillagt Muhammed selv. Denne [godkendelse- og afvisnings] proces udførtes i en rasende fart af et stort antal religiøse autoriteter i forskellige centre i det arabiske imperium, og allerede i midten af 800-tallet var et antal samlinger af Muhammeds udtalelser og handlinger blevet udgivet, herunder Bukhari (d. 870) og Muslims (d. 875) berømte værker. Der kunne man finde afgørelser om de fleste sider af dagliglivet – giftermål og skilsmisse, bøn og afvaskninger, forbindelser mellem muslimer og ikkemuslimer, kontrakter og partnerskaber, krigsførelse og indgåelse af traktater, menstruation og barbering, fortjenstfulde og kriminelle handlinger. Dette huggede ikke loven i sten – nye udtalelser og handlinger føjedes til, og dommere brugte analytisk ræsonnement til at udvikle nye kendelser (fatwas) gennem analogi og eksisterende kendelser – men ved disse samlingers fremkomst kunne man tale om en konkret muslimsk måde at gøre ting på, og på den måde bidrog de til islamiseringen af landene erobret af araberne. Eftersom mange ting i disse samlinger var formet af sædvanerne og praksisserne i det førmuslimske Mellemøsten, bør vi ikke se denne proces som påtvunget udefra, men som en opstået enighed i det nye muslimske fællesskab om opbygning af en samling love, hvoraf et flertal kom fra de erobrede folks rækker.”
Kilde: Robert G. Hoyland, In God’s Path. The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire, New York, 2015, s. 223-224. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVER til HISTORISK MATERIALE nr. 97
1. Hvordan blev sharia, muslimsk lov – ifølge muslimske lærde – til?
2. Hvordan forklarer Robert Hoyland shariaens tilblivelse?


[1] En islamicist er en person med speciale i islams historie og i studiet af islam.
[2] Underforstået før de arabiske erobringer.