Hist. mat. til kap. 10, nr. 41-43

HISTORISK MATERIALE nr. 41. Billeder til belysning af Muhammed og hans ledsageres virke. Billederne kan hentes i nedennævnte links.

1. Muhammed før Slaget ved Badr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohammed_before_the_battle_of_Badr.jpg (05.08.2021).   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Badr.jpg (05.08.2021).  

2. Muhammed under Slaget ved Badr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muhammad_at_Badr.jpg (05.08.2021).  

3. Ali og Hamza under Slaget om Badr

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Ali+and+Hamza+at+the+Battle+of+Badr&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image (05.08.2021).  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siyer-i_Nebi_-_Imam_Ali_und_Hamza_bei_dem_vorgezogenen_Einzelkampf_in_Badr_gegen_die_G%C3%B6tzendiener.jpg (05.08.2021).  

4. Ali halshugger Nadr al-Harith efter Slaget om Badr

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Ali+beheading+Nadr+ibn+al-Harith+in+the+presence+of+the+prophet+Muhammad+&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image (05.08.2021).   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ali_Beheading_Nadr_ibn_al-Harith_in_the_Presence_of_the_Prophet_Muhammad._Miniature_from_volume_4_of_a_copy_of_Mustafa_al-Darir%E2%80%99s_Siyar-i-Nabi._Istanbul;_c._1594_The_David_Col..jpg (05.08.2021).   

5. Muhammed og ledsagere på vej til Slaget ved Uhud

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohammed_(in_green,_lower_left)_marching_to_the_Battle_of_Uhud._From_the_Siyer-i_Nebi.jpg (05.08.2021).  

6. Muhammed under Slaget ved Uhud

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Prophet_Muhammad_and_the_Muslim_Army_at_the_Battle_of_Uhud,_from_the_Siyer-i_Nebi,_1595.jpg (05.08.2021).   

7. Nadirstammen underkaster sig Muhammed

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohammed_receiving_the_submission_of_the_Banu_Nadir.jpg (05.08.2021).  

8. Muhammed og Slaget ved Graven

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combat_between_Ali_ibn_Abi_Talib_and_Amr_Ben_Wad_near_Medina.JPG (05.08.2021).

9. Muhammeds opgør med Qurayzajøderne

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banu_Qurayza.png (05.08.2021).  

OPGAVER til hvert af billederne 1-9 i HISTORISK MATERIALE nr. 41
1. Hvornår er billedet fra?
2. Hvem har lavet det?
3. I hvilken sammenhæng er billedet blevet til?
4. Hvad ser man på billedet? Mere specifikt:
a. Hvad foregår på billedet?
b. Hvilke personer ses? Hvordan er de skildret?
c. Hvis Muhammed er med på billedet, hvordan er han da skildret?
d. Hvad kan forklaringen være på, at Muhammeds ansigt er sløret/ikke-sløret?
e. Hvilke levende væsner ses udover mennesker?
f. Hvilke genstande udover mennesker optræder på billedet?
g. Hvad ses ellers på billedet?
h. Hvad har maleren villet med sit billede?

OPGAVE til alle billederne 1-9
5. Vurder, om ovenstående billeder 1-9 er gode kilder til Muhammed og islam og muslimernes virke i 620’erne.

Supplerende OPGAVE til temaet Islam og billeder:
6 Find på nettet Muhammedtegningerne fra Jyllands-Posten 30.9.2005. Hvilken eller hvilke tegninger ligger tættest på traditionelle muslimske fremstillinger af profeten og hans virke? Brug billederne 1-11 og De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse s. 18-40 og 54-57 til besvarelse af spørgsmålet.


HISTORISK MATERIALE nr. 42 og 43.
HISTORISK MATERIALE nr. 42. Sahih al-Bukhari om billeder. Mere om al-Bukhari i nr. 9 og på s. 20 i De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse. () er indsat af oversætteren af al-Bukharis hadither til engelsk.

”Aisha fortalte: Profeten gik hen til mig, mens der var et forhæng med billeder (af dyr) i huset. Hans ansigt rødmede af vrede, hvorpå han tog fat i forhænget og rev det i stumper og stykker. Profeten sagde, ”Sådanne mennesker, som maler disse billeder, vil få den hårdeste straf på genopstandelsens dag.””
Kilde: Sahih al-Bukhari, Vol. VIII, bog 73, hadith nr. 130. Oversat af Jørgen Grimstrup.
www.hadithcollection.com/sahihbukhari. html (30.04.2020).

”Busr bin Said fortalte, at Zaid bin Khalid Al-Juhani fortalte ham noget i overværelse af Said bin Ubaidullah Al-Khaulani, som var opfostret i Maimuna, Profetens kones hus. Zaid fortalte ham, at Abu Talha sagde, at profeten sagde, ”(Nådens) Engle træder ikke ind i et hus, hvor der er et billede.” Busr sagde, ”Senere blev Zaid bin Khalid syg, og vi besøgte ham. Til vores overraskelse så vi et forhæng dekoreret med billeder i hans hus. Jeg sagde til Ubaidullah Al-Khaulani, ”fortalte han (dvs. Zaid) os ikke om (forbuddet mod) billeder?” Han sagde, ”Men han undtog broderi på klædestof. Hørte du ham ikke?” Jeg sagde, ”Nej.” Han sagde, ”Jo, han gjorde.””
Kilde: Khan, Muhammad Muhsin: Sahih Al-Bukhari, The English Translation of Sahih Al-Bukhari, Vol. IV. Dar AHYA Us-Sunnah, Medina. Bog 54, hadith nr. 449. Oversat af Jørgen Grimstrup.

”Aisha fortalte: Um[1] Habiba og Um Salama nævnte en kirke, de havde set i Etiopien, og i kirken var der billeder. Da de fortalte profeten (fred være med ham) dette, sagde han: ”Disse mennesker er sådan, at hvis en from mand blandt dem dør, bygger de et gudshus over hans grav og maler disse billeder i den. Disse mennesker vil være Guds værste skabninger på Genopstandelsesdagen.””
Kilde: Sahih al-Bukhari, Vol. I, bog 8, hadith nr. 419. Oversat af Jørgen Grimstrup.
www.hadithcollection.com/sahihbukhari. html (30.04.2020).

”Aisha fortalte: (Mor til de trofaste troende) Jeg købte en pude med billeder på. Da Guds Sendebud (fred være med ham) så den, blev han stående ved døren og gik ikke ind i huset. Jeg bemærkede udtrykket af væmmelse på hans ansigt, så jeg sagde: ”O, Guds Sendebud (fred være med ham)! Jeg angrer for Gud og Hans Apostel. (Vær venlig at lade mig vide), hvilken synd jeg har begået.” Guds Sendebud (fred være med ham) sagde, ”Hvad med denne pude?” Jeg svarede, ”Jeg købte den til dig at sidde og hvile på.” Guds Sendebud (fred være med ham) sagde, ”Malerne (dvs. ejerne) af disse billeder vil blive straffet på Genopstandelsesdagen. Det vil blive sagt til dem, ”Bring liv i det du har skabt (dvs. malet).”” Profeten (fred være med ham) tilføjede, ”Englene træder ikke ind i et hus, hvor der er billeder.””
Kilde: Sahih Al-Bukhari, Vol. III, bog 34, hadith nr. 318. Oversat af Jørgen Grimstrup.
www.hadithcollection.com/sahihbukhari. html (30.04.2020).


[1] Um eller umm betyder mor.


HISTORISK MATERIALE nr. 43. Sahih Muslim om billeder. Muslims hadithsamling er blandt islams seks mest autoritative hadithsamlinger. () et indsat af oversætteren af Sahih Muslims værk til engelsk.

”Anas b. Malik sagde: Jeg sad sammen med Ibn Abbas, da han afgav religiøse domme, men han sagde ikke, at det var Guds Sendebud (må fred være med ham), der havde sagt det. Men da en mand sagde til ham (Ibn Abbas): Jeg malede disse billeder. Ibn Abbas sagde: Jeg hørte Guds Sendebud (må fred være med ham) sige: Ham, der malede billeder i verden vil blive tvunget til at indånde sjæl i dem på Genopstandelsesdagen, men han vil ikke være i stand til at ånde sjæl ind (i dem).”
Kilde: Sahih Muslim, bog 37, kapitel 26, hadith nr. 153. Oversat af Jørgen Grimstrup.
www.hadithcollection.com/sahihmuslim.html (30.04.2020).

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 42-43
1. Hvordan så Muhammed på billeder? Slå ned på karakteristiske udsagn af Muhammed herom i de fem hadither.