Hist. mat. til kap. 8, nr. 33-37

HISTORISK MATERIALE nr. 33. PERF nr. 558. Udgiverne af papyrussen, organisationen Islamic Awareness, skriver, at PERF nr. 558 fra 22 AH/643 e.Kr. er en af de tidligste tosprogede papyrusser, dvs. indeholder både arabisk og græsk tekst, og at dokumentet sandsynligvis er fundet i Egypten. Udgivernes oversættelse til engelsk er fra 2.11.2000 og ændret i begrænset omfang 3.5.2014. Da udgiverne har skrevet den græske tekst med normal skrift og den arabiske med kursiv, gør jeg det også. () og (…) er indsat af Jørgen Grimstrup.

”Forside

  1. Gud! I Guds navn! Jeg, Emir Abdallah[1], til jer, Christophoros og Theodorakios, intendanter[2] i Herakleopolis[3]!
  2. Til underhold af saracenerne, som er med mig, tog jeg fra jer i Herakleopolis 65 får, jeg gentager: femogtres og
  3. ikke flere, og som en anerkendelse af denne kendsgerning har vi udfærdiget nærværende kvittering.
  4. I Gud, den Medlidende, den Barmhjertiges navn! Dette er, hvad Abdallah har taget,
  5. Skrevet af mig, Jean, notar og underordnet gejstlig. Den 30. i måneden Pharmouthi[4] i den første indiktion[5] Søn af Jabir og hans våbenfæller, til slagtefår i Herakleopolis. Vi har taget
  6. fra en repræsentant for Theodorakios, Apa Kyros’ anden søn, og fra en stedfortræder for Christophoros, Apa Kyros’ ældste søn, halvtreds får som slagtefår
  7. og femten andre får. Han gav dem som slagtefår til mandskabet på sine skibe såvel som sit kavaleri og sit brynjeklædte infanteri i
  8. den 1. i måneden Jumada[6] i år 22. Skrevet af Ibn Hadid.

Bagside

Dokument vedrørende leveringen af får til Magarites og andre folk, der ankom, som modregning i skatterne (…)”

Udgiverne skriver, at ”den interessante del af dette dokument er brugen af Magarites, der er skrevet på græsk og er identificeret som muhajirun[7]”.

NB. Udgiverne kalder de arabiske søfolk, ryttere og fodfolk muslimske, selv om ordet ”muslim” først tages i anvendelse langt senere, i 700-tallet.

PapyrusPERF nr. 558 – en af de to tidligste arabiske papyrusser – befinder sig i Ærkehertug Rainer Samlingen (forkortet PERF), der har hjemme på det Østrigske National Museum i Wien.
Kilde. www.islamic-awareness.org/history/islam/papyri/perf558 (07.07.2021). Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVER til HISTORISK MATERIALE nr. 33. PERF 558
1. Hvor er vi henne i verden?
2. Hvem sælger, og hvem køber hvad?
3. Hvorfor er kvitteringen skrevet på to sprog?
4. Hvilket religiøst indhold har kvitteringen?
5. Hvis man selv vil læse papyrussen, hvor må man så gøre det?
6. Hvad betyder muhajirun i denne sammenhæng?


[1] Emir Abdallah ibn Jabir var kommandant for de arabiske tropper under felttog til Øvre Egypten 641-643.
[2] Intendanter leverer proviant og udstyr til soldater.
[3] Herakleopolis lå ca. 150 km syd for Cairo.
[4] Pharmouthi er 8. måned i de gamle egyptiske og koptiske kalendere. 30. pharmouthi = 8. maj i den gregorianske kalender.
[5] 1. indiktion er det første år i en femtenårig cyklus, en tidsinddeling man brugte i middelalderen. Oprindeligt betød indiktion hele den femtenårige periode.
[6] Jumada er den muslimske kalenders 6. måned.
[7] Muhajirun betyder udvandrere. Der menes her de arabiske soldater, der er udvandret eller ankommet til Egypten fra arabiske områder.


HISTORISK MATERIALE nr. 34. Arabiske kvitteringer, indskrifter, mønter og graffiti 642-691. NB. Nr. 34 er brugt i stærkt beskåret form i De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse. (), [], {} og ? er indsat af Hoyland; (…) af Jørgen Grimstrup.

1. Kvitteringer skrevet på papyrus i Egypten på græsk og arabisk eller kun på græsk fra 642 og fremefter:
”I Guds navn; I Guds navn den Nådige og Barmhjertige; Med Gud.
Og fred fra Gud være på dig”.

2. Gravsten fra Egypten over Abd al-Rahman ibn Khayr, 651-652:
”I den Nådige og Barmhjertige Guds navn. Denne gravsten tilhører Abd al-Rahman søn af Khayr al-Hajri. O Gud, tilgiv ham og lad ham få del i Din nåde og lad os gå med ham. (Til den forbipasserende) Når du læser denne indskrift, bed om tilgivelse for ham (den afdøde) og sig amen. Og denne indskrift var skrevet i (…) året 651-652.”

3. Arabisk-sasanidiske mønter fra Iran kendes i store mængder fra 651-652 og fremefter. På dem alle står ”I Guds navn”.

4. Arabisk-sasanidiske mønter fra Iran kendes fra 654-670. På dem alle står ”Til Gud”.

5. Arabisk graffiti fra Hijazfra 660-661:
”Guds nåde og Hans velsignelse over Abd al-Rahman søn af Khalid søn af al-As, skrevet i år 660-661.”

6. Fem arabisk-sasanidiske mønter fra Muawiya, Darabjird i Persien, år 661-662. På forsiden er på persisk skrevet ”Muawiya, de troendes leder” og på arabisk ”i Guds navn”.

7. Græsk indskrift i badene i Hammat Gader[1], 662-663:
”I Guds tjener Muawiya, de troendes leders (…) dage, blev folkets varme bade der reddet og ombygget af Abd Allah søn af Abu Hashim, guvernøren (…) for helbredelsen af de syge plejet af Johannes, Gaderas embedsmand.”

8. En papyrus med en gældspost dateret 662-663. Dateringsformularen er ”året for fritagelsen[2] af de troende”.

10. Tre arabisk-sasanidiske mønter fra Bishapur i Persien år 665 og 667. Alle bærer indskriften ”I Gud, Kongens navn”.

11. Arabisk graffiti, Hijaz, år 666:
”O Gud, tilgiv Abd Allah søn af Dayram, skrevet (…) i året 666.”

12. Arabisk-sasanidiske mønter præget i Iran i år 666 og frem efter. Alle har indskriften ”I Guds, min Herres, navn”, nogle gange med tilføjede ord på arabisk eller persisk.

13. Syv tosprogede kvitteringer, år 674-675. Alle begynder ”I Guds, den Barmhjertige og Nådiges navn”.

14. Arabisk graffiti, Hijaz, år 676:
”O Gud, tilgiv Jadhim ibn Ali Ibn Hubayra, skrevet i år 676”.

15. Syv arabisk-sasanidiske mønter fra guvernør Hakam ibn Abi l-As i Fars og Khuzistan[3], år 676-678. Alle har inskriptionen ”Gud er dommens Herre”.

16. Arabisk indskrift på en dæmning nær Taif[4], år 678:
”Denne dæmning er til bedste for Guds tjener Muawiya, de troendes fører; Abd Allah ibn Sakhr har bygget den med Guds tilladelse i året 678. O Gud, tilgiv Guds tjener Muawiya, de troendes leder, styrk ham og hjælp ham og lad de troende have gavn af ham. Amr ibn Habbab har skrevet [det].”

17. Mønt slået af Yazid I, år 681. Forsiden har en typisk profil af sasanidekongen Khosrau II og bærer hans navn; bagsiden har typiske sasanidiske symboler (ildalter, stjerne og halvmåne etc.), men i marginen er skrevet på persisk: ”År 1 under Yazid”.

18. Arabisk graffiti, nær Karbala i Irak, år AH 64/683-684:
”I den Nådige og Barmhjertige Guds navn. Gud, lovpris [Ham] meget og pris Gud meget. Lovpris Gud morgen, aften og hele natten. O Gud, Gabriel og Michael og Israfils Herre, tilgiv ? ibn Yazib al-Asadi hans synder, de tidligere og de senere, og enhver der siger amen, verdenernes Herre. Jeg skrev (?) dette (…) i året 683-684.”

19. To stykker af Marwans silke, år 684-685.
”Guds {tjener} Marwan, (hær)fører for de tro{en}de”.

20. Tre arabisk-sasanidiske mønter fra guvernør Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Amir, Sistan i Persien, år 685-686. Indskriften er ”I den Store Guds navn”.

21. To arabisk-sasanidiske mønter fra guvernør Abd al-Malik ibn Abd Allah, præget i Bishapur i den persiske provins Fars, 685-686 og 686-687. Indskriften er (…) ”I Guds navn, Muhammed er Guds sendebud”.

22. En arabisk-sasanidisk mønt fra Musab ibn al-Zubayr, Basra, Irak, år 685? Indskriften er (…) ”Gud er hans tilstrækkelige”.

23. Atten arabisk-sasanidiske mønter fra Zubayrs guvernør i Basra, Irak, Umar ibn Ubayd Allah ibn Mamar, Fars, 686-689. Alle har indskriften ”Gud være priset”.

24. Indskrift på en bro i Fustat i Egypten under guvernør Abd al-Aziz ibn Marwan, 688-689:
”Denne bro var bestilt af guvernør Abd al-Aziz ibn Marwan. O Gud, velsign ham i alt, hvad han gør, styrk hans styre (…) og opmuntr ham selv og hans følge, amen. Sad Abu Uthman påtog sig bygningen af den, og Abd al-Rahman skrev [dette] i Safar i år 688-689.”

25. En arabisk-sasanidisk mønt slået af kharijit[5]-oprøreren Qatari ibn al-Fuja, Bishapur i Persien, år 688. Den bærer det typiske kharijitiske slogan ”Kun Gud kan dømme”, og foran det står ”I Guds navn”. Og på persisk: ”Guds tjener, Ktri[6], leder af de troende”.

26. En arabisk-sasanidisk mønt slået af umayyade-guvernøren i Basra Khalid ibn Allah, Bishapur i Persien, år 690-691. Indskriften er ”I Guds navn, Muhammed er Guds sendebud”.”
Kilde: Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it, Princeton, 1997, s. 688-695. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVER til HISTORISK MATERIALE nr. 34
1. Hvad fortæller ovennævnte arabiske indskrifter o. lign. 642-691 om arabernes religion? Find evt. kristne islæt i dem.
2. Er der ord og udtryk, som både kristne og muslimer kan have brugt?
3. Findes ordene islam, Koran, muslim, profet, moske og Muhammed i indskrifterne? Såfremt de gør, hvilke er der da tale om, og hvornår begynder de at blive brugt?

Under HISTORISK MATERIALE nr. 37 finder du en OPGAVE, der inddrager såvel nr. 30-32 som nr. 34-37


[1] I Golanhøjderne i Syrien.
[2] Uklart, hvad de troende fritages for; måske fra skat.
[3] Både Fars og Khuzistan er i dag provinser i Iran.
[4] By i det vestlige Saudi-Arabien.
[5] Kharijiterne var en oprørsbevægelse i primært Irak, men i en meget from udgave af de troendes bevægelse. De var en tredje part i den første arabiske borgerkrig 656-661. Kharijiter betyder udbrydere, underforstået fra Alis ”parti”.
[6] Af personnavnet Qatari to linjer ovenover.


HISTORISK MATERIALE nr. 35. Arabiske indskrifter og protokoller 691-752. NB. Store dele af nr. 35 er benyttet i De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse. (), [], {}, / og … er indsat af Hoyland. (…) er indsat af Jørgen Grimstrup.

”ii. Anikoniske[1] guld- og sølvmønter præget af Abd al-Malik, fra år 696:
Forsidens midte: ”Der er ingen gud end Gud alene, Han har ingen ved sin side.”
Forsidens margen: ”Muhammed er Guds sendebud, hvem Han sendte med vejledning og sandhedens religion, så Han kan få den til at sejre over al religion.”
Tilføjet: ”selv om de, der sætter andre ved Hans side, hader det.”
Bagsidens midte: ”Gud den ene, Gud den evige, Han avlede ikke og var ikke avlet”. Tilføjet: ”der er ikke nogen lige med Ham”.
Bagsidens margen: ”I Guds navn blev denne mønt slået i året (…)”

iii. Syv milesten på Damaskus-Jerusalem vejen fra Abd al-Maliks regeringsår (685-705):
”I Gu{ds den Nådige} den Medlidende. Der er ingen gud end Gud alene, Han har ingen ledsager, Muhammed er Guds sendebud. Guds tjener Abd al-Malik, leder af de troende, har beordret udjævning af dette pas, og det er blevet udført i hænderne på Yahya ibn al-Hakam (…) i år {69}5.”

iv. Arabisk-græske/græsk-arabiske og arabiske papyrusprotokoller, mest fra Walid I’s tid (705-715) til Yazid II’s tid (720-724). Alle begynder med ”I Guds navn den nådige og medlidende” og fortsætter med følgende eller dele deraf:
”Der er ingen gud end Gud alene. Han har ingen anden ved sin side. Han avlede ikke og var ikke avlet; der er ingen lige med Ham (= K, cxii, 2-3). Muhammed er Guds sendebud, som han sendte med retledning og sandhed (= K, ix, 33).”
De afsluttes alle med navnet på kaliffen eller guvernøren og året.

v. Ikke bevaret indskrift i Damaskus’ moske bygget af Walid, år 705-706. Indskriften er refereret dels af al-Masudi (896-956), dels af al-Kutubi (d. 1363).
Masudi: ”Vor Herre er Gud, vi tilbeder kun Gud. Det var Guds tjener Walid, lederen af de troende, der beordrede bygningen af denne moske og nedrivningen af kirken, … i året 706.”
Kutubi: ”I Guds navn den nådige og medlidende. Der er ingen tvang i religionen, den rette vej er blevet tydelig over for vildfarelsen, og han, der fornægter afguderne og tror på Gud, holder fast i det stærkeste håndtag uden revner, Gud hører og ved [alt] (= K, ii, 256). Der er ingen gud uden Gud alene, han har ingen ved sin side, vi tilbeder ingen andre end Ham. Vor herre er Gud alene og vor religion er islam og vor profet er Muhammed, må Gud bøje sig mod ham og hilse ham. Walid, Guds tjener og leder af de troende, har beordret bygningen af denne moske og nedrivningen af kirken … i år 705.”

vi. Moskeen i Medina, genopbygget af Saffah[2], 752:
”I Guds navn den nådige og medlidende, der er ingen gud uden Gud alene, han har ingen andre ved sin side. Muhammed er Hans tjener og Hans sendebud, som Han sendte med retledning og den sande religion for at lade den sejre over al anden religion, selv om de, der sætter andre ved Hans side, hader det (= K, ix, 33). Guds tjener, lederen af de troende, har beordret [at alle] frygter Gud og adlyder ham, handler i overensstemmelse med Guds Bog og Hans Profets Sunna, [respekterer] slægtskabets bånd, lovpriser Guds sandhed, som tyrannerne har forklejnet og forklejner løgnen, som de har lovprist, giver de retfærdige ting nyt liv, de undertrykte, og undertrykker de forkerte ting, de gav ny liv. [Og han har beordret, at] Gud skal adlydes, og at de bedende skal forenes i lydighed mod Gud, for lydighed [skylder man] Gud og dem, der adlyder Gud, men ingen skal adlyde [når de bliver bedt om] at handle mod Gud. Han (kaliffen) kalder [folket] til Guds Bog og Hans Profets Sunna (…) .”
Kilde: Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it, Princeton, 1997, 699-703. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 35
1. Undersøg forekomsten af ordene muslim, islam, kalif, Koran, sunna, moske, profet og Muhammed. Såfremt de anvendes, hvornår bliver de så brugt for første gang?

Under HISTORISK MATERIALE nr. 37 finder du en OPGAVE, der inddrager såvel nr. 30-32 som nr. 34-37


[1] Mønter med forskelligt metal inderst og yderst på mønten.
[2] 1. kalif af abbasideslægten; kalif 750-754.


HISTORISK MATERIALE nr. 36. Der findes en række kristne Korte Syriske Kronologiske Tavler. Bl.a. en fra 705 fundet i et manuskrift fra det sene 800-tal, hvorfor dens oprindelse er ukendt. () og [] er indsat af Hoyland. (…) og {} er indsat af JG.

”AD ANNUM 705: En beretning giver oplysninger om arabernes kongedømme, og hvor mange konger der var fra dem, og hvor meget land hver af dem besad efter sin forgænger, før han døde.
Mhmt[1] kom på jorden i 932 efter Alexander[2], søn af Philip Makedoneren (620-621); han regerede derpå i 7 år.
Så regerede efter ham Abu Bakr i 2 år.
Og der regerede efter ham Umur i 12 år.
Og der regerede efter ham Uthman i 12 år, og de var uden en leder under Siffin … krigen i 5½ år.
Derefter regerede Mu’wiya i 20 år.
Og efter ham regerede Mu’wiyas søn Izid i 3½ år.
(…)
Og efter ham regerede Abdulmalik i 21 år.
Og efter ham tog hans søn Walid magten i AG[3] 1017, ved starten af første Tishrin (oktober 705).”
Kilde: Short Chronology 705, s. 11. Her fra Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it, Princeton, 1997, s. 394.                   

Flg. korte syriske kronologiske tavle fra 724 lå bagest i et manuskript fra 700-tallet. Brugen af de arabiske ord ”rasul[4]” og ”fitna[5]” kunne tyde på, at teksten er oversat fra en arabisk originaltekst.

”AD ANNUM 724: En notits om Mhmt, Guds sendebuds (r…a)[6], liv, efter at han var draget ind i sin by[7] og tre måneder før han drog ind i den, fra hans første år; og hvor længe hver konge levede, som dukkede op efter ham {og regerede} over muslimerne, efter at de havde overtaget magten; og hvor længe der var splid (ptna)[8] mellem dem.
Tre måneder før Mhmt kom {formodentlig til Medina}.
Og Mhmd levede ti år [mere].
(…)
Og splid efter Uthman: 5 år og 4 måneder.
(…)
Og Ma’wiya bar Abu Syfan: 19 år og 2 måneder.
(…)
Og ‘Abdalmalik bar Marwan: 21 år og 1 måned.
(…)”
Kilde: Short Chronology 724, s. 40. Her fra Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it, Princeton, 1997, s. 395-396.        

En tredje kort syrisk kronologisk liste er fra 775; muligvis skrevet af klosterforstander til sine munke.

”AD ANNUM 775: En beretning om, hvordan generationerne og racerne og årene var fra Adam til i dag (…)
I Alexanders år 930, drog Heraklius og romerne ind i Konstantinopel[9], og Mhmt og araberne drog frem fra syd og trængte ind i landet og undertrykte det[10].
Muslimernes år og tiden, hvor de trængte ind i Syrien og tog magten, fra Alexanders år 933, hver af dem ved navn, er som følger: Mhmt, 10 år; Abu Bakr, et år; Umar, 12 år; Uthman, 12 år; og uden en konge, 5 år; Ma´wiya, 20 år; Yazid, hans søn, 3 år; og uden en konge, 9 måneder; (…)”
Kilde: Short Chronology 775, s. 348-349. Her fra Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it, Princeton, 1997, s. 396-398. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVER til HISTORISK MATERIALE nr. 36
1. Hvad fortæller hver af de tre korte tidstavler om Mhmt?
2. Hvornår begynder de korte syriske tidstavler at omtale araberne som muslimer?
3. Vurder de tre korte syriske kronologiske tavlers anvendelighed som kilde til vor viden om Muhammed og muslimernes opdukken i historien.

Under HISTORISK MATERIALE nr. 37 finder du en OPGAVE, der inddrager såvel nr. 30-32 som nr. 34-37


[1] Muhammed.
[2] Se næste note. ”932 efter Alexander”, dvs. 621 e.Kr. Dette er dog ikke Muhammeds fødselsår, men året før hans udvandring fra Mekka.a
[3] AG = Anno Graecorum, græsk år, også kaldet Alexanders år; denne tidsregning, hvor år nul = 311 f.Kr., blev brugt i hellenistiske samfund. ”AG 1017” er derfor 706 e.Kr.
[4] Sendebud.
[5] Strid, borgerkrig, splittelse.
[6] Repræsenterer det arabiske ord ”rasul”, sendebud; se note 4.
[7] I Yatrib/Medina i 622 e.Kr.
[8] Det arabiske ord ”fitna”, splid eller borgerkrig; se note 5.
[9] Dvs. i 619 – men det skete i 626.
[10] I virkeligheden er det ikke i 626, men i 636 og i årene deromkring, at araberne og – ifølge nogle kilder – Muhammed trængte ind i Syrien.


HISTORISK MATERIALE nr. 37. Patricia Crone (1945-2015) var en dansk historiker, men det meste af hendes videnskabelige karriere lå i udlandet. I de sidste to årtier af sit liv var hun professor i Islamiske Studier ved Institut for Videregående Studier på Princeton universitetet i USA. Hendes forskningsfelt var islam, Koranen og Muhammed. Blandt hendes seneste udgivelser var artiklen What do we actually know about Mohammed? (Hvad ved vi i virkeligheden om Muhammed?) – se linket opendemocracy.net/faith-europe_islam/mohammed_3866.jsp – hvor hun bl.a. diskuterede spørgsmålet, om Muhammed har eksisteret. () og / er indsat af Patricia Crone; [] og (…) af Jørgen Grimstrup.

Crone bruger i ”What do we actually …” nogle udtryk og andet, der forklares her:

”islamicist” – specialist i islams historie og i studiet af islam
”græsk tekst” – Doctrina Jacobi, Jakobs lære, et kristent antijødisk skrift fra i 634. Se HISTORISK MATERIALE nr. 3.
”armensk dokument” – den armenske biskop Sebeos’ tekst. Se HISTORISK MATERIALE nr. 4.
”Yatrib” – byen kom senere til at hedde Medina
”Dokument indgået mellem Muhammed og … Yatrib” – den såkaldte Medina-forfatning.

Kilde: opendemocracy.net/faith-europe_islam/mohammed_3866.jsp (04.08.2021), Open Democracy, 2008. Oversat af Jørgen Grimstrup.

OPGAVER til HISTORISK MATERIALE nr. 37
1. Hvordan stiller Crone sig til spørgsmålet, om Muhammed har eksisteret?
2. Hvad anser Crone for hhv. sikkert og usikkert omkring Koranen?
3. Hvem var, og hvad stod polyteisterne ifølge Crone for?
4. Hvad er ifølge Crone synet på vold og våben i Koranen?
5. Hvad vides om Mekka i Muhammeds levetid?
6. Hvor gode er hadither ifølge Crone til at dokumentere historiske fakta og personer?

OPGAVE til HISTORISK MATERIALE nr. 30-32 og nr. 34-37
Vurder, om der er hold i Morten Rydal og en tysk forskergruppes påstande og hypoteser [nr. 30-31] sammenholdt med Cook [nr. 32], arabiske indskrifter mm. 642-691 [nr. 34], arabiske indskrifter mm. 691-754 [nr. 35], tre Korte Syriske Kronologiske Tavler 705-775 [nr. 36] og Patricia Crone [nr. 37].